यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेचा लाभ घ्यावा

सिंधुदुर्गनगरी,दि.२५ जानेवारी

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुधारीत योजना नव्याने राबविण्यातकरीता शासनाने मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त संतोष चिकणे यांनी दिली आहे.

या योजनेचा लाभ घेवून विमुक्त जाती भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटूंबाचे राहणीमान उंचावणे त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी, यासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेचा जिल्ह्यातील नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री. चिकणे यांनी केले आहे.

या योजनेचे लाभ घेण्यासाठीचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत, लाभार्थी धनगर कुटुंबातील भटक्या –क या मुळ प्रवर्गातील असावा. लाभार्थ्यांचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1.20 लक्ष पेक्षा कमी असावे. लाभार्थी कुटुंबाचे स्वत:चे मालकीचे घर नसावे. लाभार्थी कुटुंब हे भूमिहीन असावे. लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा. लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. सदरहू योजनेचा लाभ पात्र कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल. लाभार्थी वर्षभरात 6 महिने एका ठिकाणी वास्तव्यास असावा.