गोळवण येथे ग्रामसभेला प्रतिसाद!

मसुरे,दि .२८ जानेवारी

ग्रापंचायत गोळवण-कुमामे-डिकवल येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ग्रामसभेत गावाच्या सर्वांगीण विकासाच्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या सभेला सरपंच श्री. सुभाष लाड, उपसरपंच श्री. शरद मांजरेकर, ग्रा.पं.सदस्य सौ. प्राजक्ता चिरमुले, सौ. मेघा गावडे, सौ. शिल्पा तेली, श्रीम. एकादशी गावडे, श्री. वीरेश पवार, ग्रामसेविका सौ. अर्पिता शेलटकर, ग्रा.पं. कर्मचारी तसेच गावातील सुमारे दोनशे ग्रामस्थ उपस्थित होते.